"Jag hjälper företag som vill bli mer framgångsrika med att genomföra förbättringar."

Stig Häggkvist - affärskonsult

Uppdrag - några exempel på förtroende från mina kunder

Min affärsidé

Sedan 1993 hjälper jag företag som vill bli mer framgångsrika med att genomföra effektiva och bestående förbättringar. Jag arbetar med Affärsutveckling, Förändringsledning, Projektstyrning, Säljstyrning (CRM) och Interimistiskt Ledarskap.

Arbetet innebär ofta att engagera och motivera individer samt förbättra metoder och strukturer. Vad jag kan tillföra beror helt på kundens behov och situation. Testa mig gärna!

Stig Häggkvist - affärskonsult

Ord från tidigare uppdragsgivare

Nyfiken på vad jag kan göra för att lyfta er verksamhet?

Tidigare uppdragsgivare

Om mig

Jag är född och uppväxt i Umeå där också större delen av mina studier genomförts.Jag har en Systemvetenskaplig utbildning (ADB, Företagsekonomi, Matematik, mm) från Umeå Universitet samt utbildning i Företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

1985 flyttade jag till Stockholm och arbetade i drygt fyra år inom Handelsbanken (Svenska Finans) med utveckling av finansiella tjänster för både företags- och privatmarknaden.Säljarrollen och en leverantör lockade mig till att byta bransch 1989. Det blev drygt fyra år som säljande konsultchef på IT-företagen Kontorsutveckling, Esselte Office, PeriNet och Nexor Systemkonsult. I dessa roller har jag haft ansvaret för allt från paketering till försäljning och leverans av konsulttjänster. Rollerna har också inneburit personalansvar.

1993 grundade jag Andefo och har i min roll som egenföretagare många års erfarenhet som företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare, säljare, konsult, utbildare, linjechef, mm.Jag har som konsult erfarenhetfrånflera branscheravföretagsledning, säljstyrning samtförändringsledninginklusiveförändringar iorganisationer. Jag har också erfarenhet från process- och projektledning, chefsbefattningar och VD-roller. Jag har även erfarenhet av styrelsearbete, både från näringslivet och ideellt. På fritiden är det golf och träning i olika former tillsammans med familjen som gäller.

Stig Häggkvist - affärskonsult

Kontakta mig och berätta om dina utmaningar!

Stig Häggkvist

Andefo AB

Östra Långgatan 79E
 619 30 Trosa