Så gör jag mest nytta

Arbeta som förändringsledare, i roller som VD/chef/projektledare

Leda workshops med styrelser, bollplank till ordförande/ledamöter

Leda workshops med lednings-, projekt-, sälj- och arbetsgrupper

Analysera utmaningar och problem samt föreslå förbättringsåtgärder

Genomföra beslutade förbättringsåtgärder

Öka effektiviteten i organisationer – förbättra arbetssätt och rutiner

Förbättra styrningen i sälj- och projektorganisationer

Förbättra affärsmässigheten i organisationer och hos individer

Utveckla ledare genom coaching, mentorskap och utbildning


Stig Häggkvist

Telefon

+46 70 560 5600


Så gör jag mest nytta

Arbeta som förändringsledare, i roller som VD/chef/projektledare

Leda workshops med lednings-, projekt-, sälj- och arbetsgrupper

Analysera utmaningar och problem samt föreslå förbättringsåtgärder

Införa/förbättra företags-, projekt- eller säljstyrning

Förbättra arbetet i sälj- och projektorganisationer

Öka effektiviteten i organisationer – förbättra arbetssätt och rutiner

Förbättra affärsmässigheten i organisationer och hos individer

Utveckla ledare med coaching, mentorskap och utbildning

Omdömen från kunder

 ”du har mycket god förmåga att leda verksamhet och personal i både med- och motgång”

 ”jag är mycket nöjd med leveransen och framför allt processen som tagit oss hit”

 ”du har skapat en struktur i något som jag trodde var relativt omöjligt”

 ”ditt stora engagemang skapar snabbt resultat, du ser möjligheter istället för problem”

 ”du ställer utmanande frågor som andra inte vågar eller har tänkt på”

 ”du är krävande men lätt att arbeta med, du är rak, ärlig och orädd”Min bakgrund och erfarenheter

Jag är född och uppväxt i Umeå där också större delen av mina studier genomförts. Jag har en Systemvetenskaplig utbildning (ADB, Företagsekonomi, Matematik, mm) från Umeå Universitet samt utbildning i Företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm.

1985 flyttade jag till Stockholm och arbetade i drygt fyra år inom Handelsbanken (Svenska Finans) med utveckling av finansiella tjänster för både företags- och privatmarknaden. Säljarrollen och en leverantör lockade mig till att byta bransch 1989. Det blev drygt fyra år som säljande konsultchef på IT-företagen Kontorsutveckling, Esselte Office, PeriNet och Nexor Systemkonsult. I dessa roller har jag haft ansvaret för allt från paketering till försäljning och leverans av konsulttjänster. Rollerna har också inneburit personalansvar.

1993 grundade jag Andefo och har i min roll som egenföretagare många års erfarenhet som företagsledare, affärsutvecklare, marknadsförare, säljare, konsult, utbildare, linjechef, mm. Jag har som konsult erfarenhet från flera branscher av företagsledning, säljstyrning samt förändringsledning inklusive förändringar i organisationer. Jag har också erfarenhet från process- och projektledning, chefsbefattningar och VD-roller. Jag har även erfarenhet av styrelsearbete, både från näringslivet och ideellt. På fritiden är det golf och träning i olika former tillsammans med familjen som gäller.