1994-1995 utvecklingschef (tf) i serviceföretag

Utvecklingschef (tf) i serviceföretag

Företaget, ett serviceföretag inom en branschförening, hade en systemutveckling som inte fungerade som ledningen önskade. Även i andra delar av organisationen fanns ineffektivitet som önskades åtgärdas.

Uppdraget från VD var att under ca tio månader agera som tf utvecklingschef (även IT-chef) med personalansvar för sexton personer och ansvar för ett tiotal konsulter. Arbetet innebar ansvar för projektledning, utveckling, produktpaketering och lansering av företagets CRM-lösning för läkemedelsbranschen (CRM-system).

I uppdraget ingick även projektstyrning och utbildning i samband med införande av eget säljstödsverktyg.

Uppdraget innebar även att göra en översyn på organisationen och utveckla den samt medverka till förändringar samt vara diskussionspartner till företagsledning i organisationsfrågor.

Strukturen på utvecklingsarbetet effektiviserades, en fast anställd utvecklingschef rekryterades.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600