1997-1999 Projektledare CRM-projekt inom pappersindustrin

Projektledare CRM-projekt

Företaget, ett av Europas lönsammaste pappersbruk, med en för branschen innovativ syn på marknads- och säljarbete, stod inför utmaningen att anskaffa och implementera ett passande CRM-system.

Företaget var ett av Europas lönsammaste pappersbruk med en för branschen innovativ syn på marknads- och säljarbete.

Uppdraget från VD innebar att som projektledare att leda företagets CRM-projekt från start till produktion. Arbetet inkluderade projektbeskrivning, ledning av projektet, eget projektarbete, leverantörs­kontakter, kvalitetssäkring, diskussioner med företagets ledning.

Arbetet inkluderade även uppgiften som diskussionspartner till VD och marknadschefen i allmänna CRM-frågor.

Uppdraget startade 1997 och pågick i ca 2 år, omfattning ca 2-3 dagar per vecka.

Resultatet av uppdraget var ett fungerande CRM-system i produktion och ett effektivare CRM-arbete i flera steg.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600