2000-2002 Projektledning CRM- och säljutveckling

Projektledning CRM- och säljutveckling

Företaget en större kommunalt ägd energileverantör inom el, gas, kyla och fjärrvärme.

Ett önskemål från företagsledningen var att få en bättre kontroll på företaget affärer genom bättre förvaltning av sitt CRM-system och arbetet i detta.

Uppdraget från den CRM-ansvarige innebar att vara projektledare för ett av företagets CRM-projekt. Arbetet inkluderade ledning av projekt, personalledning, eget projektarbete, kvalitetssäkring, diskussioner med beställaren, utbildning, mm.

Uppdraget innebar också att löpande stödja företagets personal i det praktiska CRM-arbetet Arbetet inkluderade utbildning i CRM och användning av systemstöd.

Resultatet var bättre kontroll på företagets affärer genom effektivare CRM-arbete i flera steg.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600