2003-2004 Affärs- och säljutveckling i tjänsteföretag inom IT

Affärs- och säljutveckling i tjänsteföretag

Företaget, en större lösnings- och tjänsteleverantör inom IT.

Två enheter övertagna från en av företagets större kunder skulle integreras i företaget. Ledningen ville då samtidigt skapa en ny effektiv och gemensam försäljningsorganisation.

Uppdraget var att medverka som rådgivare för effektivare försäljningsorganisation efter denna fusion. I uppdraget ingick att göra en nulägesanalys, presentation av förbättrings­förslag samt medverka att dessa genomfördes.

Uppdraget innebar slutligen att utveckla och genomföra ett säljutvecklingsprogram för alla säljare och säljledare.

Resultatet av uppdraget var en enhetligare säljorganisation med likvärdiga baskunskaper.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600