2005 Försäljningschef (tf) i utbildningsföretag

Försäljningschef (tf) i utbildningsföretag

Företaget, ett helägt bolag inom ett universitet, med uppgift att sälja tvärvetenskaplig utbildning från universitetets olika institutioner.

Ledningen för företaget upplevde att försäljning var ineffektiv och ett CRM-system som inte fungerade som det var tänkt.

Uppdraget från VD var att under ca sju månader agera som tf säljledare. I uppdraget ingick också att utveckla säljorganisationen samt vara diskussionspartner till företagsledning i affärs- och säljutvecklingsfrågor samt CRM.

Företaget fick en ny struktur på säljarbetet, en ny effektiv säljprocess som också speglades i det befintliga CRM-systemet.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600