2007 Säljutveckling i tjänsteföretag inom affärsinformation

Säljutveckling i tjänsteföretag

Företaget, verksamt inom digital affärsinformation, hade under många år haft en bra efterfrågan och orderingång.

Behovet hos kunden var en mer utvecklad säljorganisation med en mer aggressiv säljkår som skulle arbeta mer proaktivt. En tydligare säljprocess fanns också med i kravbilden som förberedelse för att underlätta kommande CRM-projekt.

Uppdraget från försäljningschefen och VD var att göra en nulägesanalys av säljarbete och säljprocess. Arbetet inkluderade workshops för förankring av förbättringsbehov, intervjuer med säljare, säljledare, försäljningschef och VD, SWOT-analyser samt presentation av förbättringsförslag.

Försäljningschef och VD fick en statusrapport på nuläget i organisationen, på säljarbetet och säljprocessen samt dess utvecklingspotential. I rapporten ingick även förslag på lämpliga förbättringsåtgärder.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600