2007 VD (tf) i tjänsteföretag inom affärsinformation

VD (tf) i tjänsteföretag

Behovet hos kunden, en koncern med fokus på affärsinformation, var att ett uppköpt bolag saknade VD och säljledare. Bolaget var fokuserat på digital omvärldsbevakning. Verksamheten i det köpta bolaget fanns i Stockholm och Göteborg.

I bolaget fanns 25 egna medarbetare, de flesta säljare, övriga var säljstöd, administratörer, IT-resurser, mm. Dessutom var 12 externa IT-konsulter kontrakterade och sysselsatta med utveckling av ny teknisk plattform.

Uppdraget från en av företagets affärsområdeschefer var att under ca fyra månader agera som tf VD/företagsledare och säljchef i det uppköpta bolaget tills det skulle fusioneras med annat bolag i koncernen. I uppdraget ingick också att effektivisera bolagets verksamhet, omorganisera och genomföra flera nödvändiga personalförändringar samt att se över konsultavtalen.

Bolaget överlämnades till ny ledare med minskad kostnadsmassa. Organisationen var effektiviserad genom avveckling av mindre produktiva säljare och hade bättre styrning på bolagets IT-utveckling.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600