2008-2009 Säljutveckling i tjänsteföretag inom IT

Säljutveckling i tjänsteföretag

Företaget, med fokus på test och kvalitetssäkring inom IT, hade under många år haft en bra efterfrågan och orderingång. Företagsledningen ville utveckla säljarbetet inför en förändrad marknadsbild och kommande utmaningar. En reaktivt arbetande säljorganisation skulle förändras till att bli mer proaktiv och effektiv.

Uppdraget från företagsledningen var att göra en nulägesanalys av säljarbete och säljprocess. Arbetet inkluderade workshops för förankring av förbättringsbehov, intervjuer med säljare, säljledare, försäljningschef och VD, SWOT-analyser samt presentation av förbättringsförslag.

Uppdraget innebar slutligen att utveckla och genomföra ett utvecklingsprogram för alla säljare och säljledare. I samband med detta utvecklades och infördes en ny säljprocess i bolaget.

Försäljningschef och VD fick en statusrapport på nuläget i organisationen, på säljarbetet och säljprocessen samt dess utvecklingspotential. En första version av ny säljprocess var införd samt att säljarna hade samma plattform att jobba vidare från.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600