2008-2012 VD internt IT-bolag inom koncern

VD i internt IT-bolag

Företaget ett internt IT-bolag inom koncern med fokus på affärsinformation och marknadsledande.

Hösten 2008 hade VD hastigt fått lämna bolaget, ett internt IT-bolag med en omsättning på ca 120 MSEK och drygt 110 personer inklusive drygt 20 heltidskonsulter. Bolaget hade 30 kunder de flesta inom samma koncern, en marknadsledande leverantör av digital affärsinformation. Koncernen omsatte drygt 4 miljarder.

Jag fick uppdraget att som tf VD leda verksamheten i väntan på ny ordinarie VD. I uppdraget ingick att “rädda ett stort och för koncernen viktigt projekt” som skulle leverera vid årsskiftet. Flera kunder ville dessutom lämna bolaget för att “ingen” lyssnade på dem och bolaget inte levererade vad som förväntades.

Det stora projektet inklusive några till lades ner under hösten 2008 då förutsättningar för att leverera förväntat resultat till rimligt kostnad saknades. Arbetet med att “släcka bränder” och genomföra tuffa budgetdiskussioner var intensivt under slutet av året. Diskussioner pågick dessutom om hur bolaget skulle arbeta vidare och i vilka former. Utmaningen för ett internt bolag av denna typ som har nollresultat som mål samtidigt som bolagets kunder är fria att köpa tjänster externt är att man lever i blandning av planekonomi och marknadsekonomi.

2009 bestämdes att bolaget skulle finnas kvar och ett förbättringsarbete startades med att förvandla bolaget mot ett mer kundorienterat företag samt att försöka få förtroende från de bolag inom koncernen som ännu inte var kunder.

Jag fick då uppdraget att som ordinarie VD fortsätta leda bolaget. Arbetet fortsatte med att både höja bolagets kvalitet och minska bolagets kostnader för att leverera effektiva tjänster till de interna kunderna.

2010 avyttrades hälften av verksamheten till ett annat bolag som förvärvats av koncernen i början av året och där verksamheten bättre passade. Den återstående delen blev därmed ett renodlat driftbolag med fokus på serverdrift, infrastruktur- och arbetsplatstjänster. Hårt arbete under året och för första gången i bolagets historia gick bolaget med vinst och kunde därmed ge återbäring till alla interna kunder.

2011 fortsatte arbetet med att göra göra bolagets tjänster ännu mer kostnadseffektiva samt att få fler av koncernens bolag att bli kunder. I slutet av året var färre än 30 personer verksamma med att serva koncernen med effektiva IT-tjänster.

2012 överlämnades bolaget till ny operativ ledare. Organisationen var då effektiviserad genom minskad kostnadsmassa, bättre verksamhetsstyrning, bättre projektstyrning och ökad kundfokus. Förtroendet från både kunder och huvudmän var betydligt större än hösten 2008.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600