2012 Analys av säljarbetet i tjänsteföretag inom IT

Analys av säljarbete

Företaget, framgångsrikt inom licenshantering och specialisttjänster inom IT, hade under många år haft en bra efterfrågan och orderingång på sina tjänster. Företaget hade paketerat vissa tjänster för öka sitt cashflow och effektivisera säljarbetet. Resultatet var dock inte som förväntat och VD ville veta orsaken till detta.

Mitt uppdrag från VD var att göra en nulägesanalys kring försäljning av berörd tjänst och dess paketering. Analysen skulle ge svar på orsaken till varför tjänsten inte sålde bättre. Arbetet inkluderade workshop med säljorganisationen, intervjuer med säljare, försäljningschef, konsultchef, VD samt några kunder.

Arbetet avslutades med analys av inhämtat material.

Resultatet av uppdraget var en rapport med orsak till varför tjänsten inte sålde bättre och med konkreta förbättringsförslag. Rapporten presenterades för VD.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600