2008 Projektutveckling i tjänsteföretag inom IT

Projektutveckling i tjänsteföretag

Divisionen, inom ett börsnoterat IT-tjänsteföretag, hade problem med hårt arbetsbelastade projektledare.

Klagomål hade kommit på ledning av ett viktigt projekt med budget på ca 100 MSEK och som omfattade ca 80 resurser.

Uppdraget från beställaren (projektledarnas linjechef) var att genomföra en insats med huvudprojektledaren och delprojektledarna för att förbättra samarbetet och ledningen av projektet.

Arbetet inkluderade intervjuer med projektledare och delprojektledare, genomföra SWOT-analyser och workshops samt ta fram förbättringsförslag och genomföra delar av dessa.

Samarbetet och ledning av projektet förbättrades. Beställaren fick en rapport på nuläget innan start av förbättringsarbetet i projektet samt en rapport om förbättringar efter genomfört arbete.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600