2012 Säljutveckling i tjänsteföretag inom IT

Säljutveckling i tjänsteföretag

Företaget, med fokus på test och kvalitetssäkring inom IT, hade efter några år av bra efterfrågan och orderingång märkt av en tuffare marknad. Företagsledningen ville snabbt öka effektiviteten i försäljningsarbetet och skapa en bättre order­ingång under hösten.

Behovet hos kunden var därför att utveckla säljorganisationen och effektivisera de enskilda säljarnas arbete med att hitta nya affärer.

Uppdraget från försäljningschefen var att genomföra ett program bestående workshop med komprimerad återkoppling från tidigare genomfört säljutvecklingsprogram samt coachmöten med respektive person. Coachmötena genomfördes i skarpa säljsituationer i det dagliga säljarbetet med löpande feedback och råd till förbättringar. Mellan coachmötena skedde individuella avstämningar med deltagarna samt rapportering till beställaren.

Resultatet av uppdraget var att säljarna hade brutit ner sina försälj­nings­mål i konkreta planer och aktiviteter för att kunna styra det enskilda arbetet mot målen samt fått konkreta råd och tips på hur de skulle effektivisera sitt fortsatta säljarbete. Arbetet i befintligt CRM-system effektiviserades.

Försäljningschefen fick en rapport på hur säljarnas arbete utvecklats samt hur det kunde effektiviseras fortsättningsvis.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600