2013-2014 Säljutveckling inom vårdkoncern

Säljutveckling inom vårdkoncern

Företaget erbjuder specialiserade tjänster för barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, ADHD, dubbeldiagnoser och olika nivåer av utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.

Företaget hade ett väl utvecklat ledningssystem med väl utvecklade processer inom de flesta områden. Säljprocessen ingick som en komponent i detta ledningssystem. Arbetssättet var dock inte proaktivt och processen behövde därför utvecklas. Det också som en förberedelse för kommande CRM-projekt.

Uppdraget från VD var att leda arbetet med att förbättra säljarbetet och företagets säljprocess. Arbetet inkluderade intervjuer med säljare, försäljningschef, marknadschef, affärsutvecklingschef och VD samt genomförande av workshops med delar av säljorganisationen.

Resultatet var en ny förbättrad och förankrad säljprocess i produktion.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600