2014-2015 Projektstöd (CRM) i företag inom affärsinformation

Projektstöd i CRM-projekt

Företaget som erbjuder tjänster inom kredit- och marknadsinformation är marknadsledande i Sverige.

I ett av dotterbolagen skulle det befintliga CRM-systemet bytas ut till ett nytt mer verksamhetsanpassat system, samtidigt skulle säljarbetet ses över och förbättras.

Uppdraget från dotterbolagets VD var att medverka som projektstöd i CRM-projektet som även inkluderade förbättringar av företagets säljarbete och säljprocess.

Arbetet innebar att som specialist inom CRM och projektstyrning vara rådgivare till projektledare och projektgrupp samt personer i ledande roller i bolaget.

Arbetet innebar även att genomföra workshops i CRM och projektstyrning med ledningsgruppen, projektgruppen och säljavdelningen.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600