2014 Säljutveckling i tjänsteföretag inom inomhusmiljö

Säljutveckling i tjänsteföretag

Företaget, marknadsledande i Sverige inom inomhusmiljö, hade efter några år av bra efterfrågan och orderingång märkt av en tuffare marknad. Kunden ville utveckla en reaktivt arbetande säljorganisation till att bli mer proaktiv och effektiv samt använda sitt CRM-verktyg på ett bättre sätt.

Uppdraget från försäljnings- och marknadschefen var att göra en analys kring försäljningsarbetet och tillsammans med företaget säljledare ta fram förbättringsförslag till mer effektiv och lönsam försäljning.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600