2015-2016 Projektstöd (CRM) i organisation inom lokaltrafiken

Projektstöd i CRM-projekt

Organisationen, som är en del av ett landsting, hanterar lokaltrafiken inom länet. Lokaltrafiken består i huvudsak av busstrafik. I organisationens arbete ingår att till företag och organisationer sälja bland annat sälja reklam i och på bussarna som delfinansiering av verksamheten. Även försäljning av företagskort för att förenkla kollektiva resor ingår i arbetet. Hantering av ombud och partner är också viktig.

Förutom att ha kontroll på sitt försäljningsarbete var arbetet med att sälja och hantera reklam mycket administrativt omfattande varför upphandling av ett stödsystem skulle genomföras.

Uppdragsgivaren (försäljningschefen) ville ha extern hjälp för att ta fram ett genomarbetat underlag för att göra en upphandling av ett CRM-system med stöd för produktionsplanering. Underlaget skulle ta hänsyn till krav och önskemål från olika intressenter inom organisationen.

Ett antal workshops genomfördes med både verksamhetsnära resurser och resurser från IT-verksamheten inom landstinget.

Resultatet av arbetet var ett underlag till inköpsavdelningen så de kunde ta fram ett färdigt upphandlingsunderlag för att göra en riktat upphandling av nytt systemstöd.

I uppdraget ingick även att vara rådgivare till uppdragsgivaren i övriga CRM-frågor.

Kundens feedback:

”Tack för underlaget. Jag är mycket nöjd med leveransen och framför allt processen som tagit oss hit. Upplever att vi fått ett gediget men ändå inte ett alltför överarbetat underlag som kommer vara till stor hjälp i den fortsatta processen. Härmed betraktar jag uppdraget som färdiglevererat. ”


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600