2015 Projektledare övertag av verksamhet

Projektledare övertag av verksamhet

Företaget som erbjuder tjänster inom kredit- och marknadsinformation är marknadsledande i Sverige.

En majoritetsaktiepost i ett mindre bolag inom branschen förvärvades för några år sedan med avsikten att förvärva resterande del vid lämplig tidpunkt. Tillsammans med de tre grundarna som samtliga hade nyckelroller i det förvärvade bolaget, arbetades tillsammans omsättning och vinst upp i det nya dotterbolaget.

Företaget förvärvade vid årsskiftet samtliga aktier i det samägda bolaget och skulle därför överta samtliga rollerna från de tre grundarna under innevarande kalenderår. Detta innebar dels övertagande av kundansvar och marknadskontakter men även övertag av drift och fortsatt utveckling av de ingående affärssystemen. Parallellt med övertagandeprojektet hade de tre grundarna ett åtagande om drift och utveckling till och med årets utgång.

I övertagandeprojektet, som hade startat när jag blev kontaktad, fanns oklarheter om vad som egentligen var avtalat och inte vilket gjorde att övertagandearbetet inte gick som köparen hade tänkt sig.

Uppdraget från bolagets VD var att som extern projektledare strukturera upp och leda detta projektarbete tills rutiner var satta och att arbetet kunde tas över igen av egen personal. Uppdraget innebar även att parallellt leda det löpande drift- och utvecklingsarbetet som ett separat projekt. Mitt arbete som projektledare pågick under första halvåret 2015 (fem månader) och projektledarrollerna överlämnades i slutet av juni till interna resurser.

Kundens feedback

”Tack, jag har verkligen haft stor nytta och glädje av ditt arbete hos oss, du har skapat en struktur i något som jag trodde var relativt omöjligt. Sen uppskattar jag som sagt vår dialog. Det kommer alltid att uppstå nya behov i framtiden det vet jag!”


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600