2015 Säljutveckling inom vårdkoncern

Säljutveckling inom vårdkoncern

Företaget erbjuder specialiserade tjänster för barn, unga och vuxna med autismspektrumtillstånd, Aspergers syndrom, ADHD, dubbeldiagnoser och olika nivåer av utvecklingsstörning eller förvärvade hjärnskador.

Företaget hade problem med försäljningsarbetet i en av företagets regioner. Detta innebar missade intäkter och försämrat resultat. Arbetssättet var inte proaktivt och behövde därför utvecklas.

Uppdraget från VD och försäljningschef var att leda arbetet med att förbättra säljarbetet inom regionen. Arbetet inkluderade intervjuer med regionchef och säljledare samt planerande och genomförande av workshops med regionledningen och säljledare.

Resultatet var ny energi inom regionledningen och en betydligt ökad individuell försäljningsaktivitet.

Uppdraget utvidgades senare under året då försäljningschefen ville göra en uppföljning av det tidigare arbetet. Syftet med detta var att tillföra ny energi inom regionledningen för att skapa bra förutsättningar för framtida säljarbete.

Detta arbete genomfördes som en workshop med regionledningen och säljledare.


Stig Häggkvist

Affärskonsult

Telefon

+46 70 560 5600